Блоги

Музыка пәні арқылы халықтық тәрбие берудің жолдары
Школьная пора

Музыка пәні арқылы халықтық тәрбие берудің жолдары

Тәуелсіз елімізде табандылықпен жүзеге асырылып жатқан ілгерілесу саясатты қоғам өмірінің барлық саласына түбегейлі өзгерістер енгізуде. Тәуелсіз мемлекетіміздің өсіп-өркендеуі, қауіпсіздігі, әл-ахуалының артуын жүзеге асырудың аса маңызды құралы қоғамның барлық саласын, соның ішінде өнер саласында мәдениет пен білімді дамытуда аса маңызды рөл атқарды. Қазақстан Республикасының этникалық-мәдени білім тұжырымдамасында "Тәрбиенің түп мақсаты - қоғамның нарықтық қарым-қатынасқа көшуі кезінде саяси экономикалық және рухани дағдарыстарды жеңіп шыға алатын, өмірге икемделген, білікті, жанжақты мәдениетті жеке түлғаны тәрбиелеу" - деп өнер мен мәдеиетті дамытуға ерекше мән берілген. Тәуелсіз еліміздің дамуы үшін мәдени - рухани мұраның жетістіктерін келешек ұрпаққа қалдырудың үлесі зор. Халықтың даналық мұрасын сақтаудың негізі халықтық тәрбиеде. Күнделікті өмір мен табиғаттағы әдемілікті түсіну, бақылау, пайдалану үшін балалардың сезім-түйсігі ұшқыр, ақыл-ойы алғыр, терең білімді а...
Педагогикалық іс-тәжірибенің маңызы мен ұйымдастырылуы
Школьная пора

Педагогикалық іс-тәжірибенің маңызы мен ұйымдастырылуы

Жаркент гуманитарлық-техникалық колледжінің білім алушыларының іс-тәжірибесі білікті мамандар дайындауда білім берудің ажырамас бөлігі болып есептелініп, мектептерде оқу бағдарламасы мен үрдісіне сай мамандықтарына байланысты іс-тәжірибеден өтеді. Білім алушылардың іс-тәжірибесі «Колледж және базалық мектеп» ынтымақтастығы негізінде жүзеге асады. Колледж білім алушыларының кәсіби шеберліктерін қалыптастыруда іс-тәжірибе түрлері жүргізіледі. Онда машықтанушылардың теориялық оқу барысында алған білімін нығайтуда және алдыңғы қатарлы тәжірибелерді меңгерту мақсат етіледі.. Сондықтан болашақ маманға колледж қабырғасында және кәсіптік бәсекелестікке төтеп бере алатын өз мамандығына ыңғайлы, қабілетті ерекше педагогикалық қасиеттерді қалыптастыру- әрбір оқытушының міндеті. «Адамның шын көңілі мейірленсе, білім-ғылымның өзі де адамға мейірмен, тез қолға түседі. Шала мейір, шала байқалады» деп Абай атамыз айтқандай, машықтанушылардың іс-тәжірибедегі жетістігі, оқытушыла...
Воспитание ритмического слуха
Школьная пора

Воспитание ритмического слуха

В музыке высотные взаимоотношения звуков неотделимы от их временной организации и, следовательно развитие интонационного слуха и чувства метроритма должна вестись одновременно. Но, учитывая особенность этих разных сторон музыкального слуха, требуется обоснованная методика для развития каждой стороны отдельно. Все физиологические процессы и в природе, и в человеческом организме происходит в определенном ритме. Теплов указывает, что ритм в музыке воспринимается не только слухом и сознанием, но и всеми клетками организма. При слушании музыки у человека возниеает потребность (интуитивная) двигаться, дышать в слышанном ритме. Эмоцианальное воздействме ритма на слушателя очень сильно эмоциональный отклик на ритм является как бы простейшим, первичным проявлением музыкальности. В понятии чувства метроритма следует различать несколько сторон: Ощущения равномерности движения в разных темпах, которое мы условно назовем чувством метра. Ощущения размера, т.с сочетания чередование уд...
АҚПАРАТТЫҚ МӘДЕНИЕТТІ ОҚЫТУ ҮРДІСІНДЕ ОҚУШЫ БОЙЫНА ҚАЛЫПТАСТЫРУ
Школьная пора

АҚПАРАТТЫҚ МӘДЕНИЕТТІ ОҚЫТУ ҮРДІСІНДЕ ОҚУШЫ БОЙЫНА ҚАЛЫПТАСТЫРУ

Орта бiлiм беру жүйесiндегi информатиканың ролi қазiргi қоғамдағы ақпараттық мәдениеттiң негiзiн құрайтын - ақпараттық және коммуникациялық технологияны пайдалану дағдыларын қалыптастырудағы ақпараттық бiлiмнiң мәнiмен қамтамасыз етiледi. Иинформатиканы оқыту тәжiрибелерiн талдау және компьютердiң дидактикалық мүмкiндiктерiн негiзге ала отырып, “Ақпараттық мәдениет негiздерi” пәнi оқытылуда. Пәннiң мазмұнын құрастыру бағытында оқушылардың ойлау қабiлетiнiң математикалық негiздерiн құрайтын ақпараттық мәдениет пәнiнiң iргелi ұғымдарын меңгерту басшылыққа алынған. Пәннiң негiзгi мақсаты–жаңа буынды ерте жастан бастап жүйелi ойлау қабiлетiн қалыптастыру. Аталған мақсаттан келесi мiндеттер шығады: оқушылардың логикалық және алгоритмдiк ойлау қабiлетiн дамыту; оқушылардың компьютерлiк сауаттылығын дамыту; оқушылардың коммуникативтiк ойлау қабiлетi мен шығармашылыққа бейiмдiлiгiн дамыту; оқушылардың жүйелiк-ақпараттық бейнесiн, ақпараттық мәдениетiн,...
БОЛАШАҚ МАМАННЫҢ КӘСІБИ ҚАЛЫПТАСУ НЕГІЗІ
Школьная пора

БОЛАШАҚ МАМАННЫҢ КӘСІБИ ҚАЛЫПТАСУ НЕГІЗІ

Қазақстан Республикасы Президентінің «Қазақстан – 2050» стратегиясы – қалыптасқан мемлекеттің жаңа саяси бағыты» атты Қазақстан халқына Жолдауында: «Бәсекеге қабілетті дамыған мемлекет болу үшін біз сауаттылығы жоғары елге айналуымызкерек….Техникалық және кәсіптік білім беруді дамыту жүйесіне қызмет ететіннің барлығы – біздің еліміздің болашағына қызмет етеді»-деп кәсіби білім, ғылым саласына өте үлкен көңіл бөлініп, ерекше мән берілген. Сондықтан да колледж қабырғасында білім алушыларға тек белгіленген білім мен іскерлік дағдыны беріп қана қоймай, сол алған кәсіби білімдерін күнделікті өмірде қолдана біліуге үйрете оқытып, тәрбиелеу қажеттілігі туындауда. Техникалық және кәсіптік білім беру жүйесі – білікті мамандарды даярлаудың түп қазығы екендігі айқын. Сондықтан да заманауи техникалық және кәсіптік білім беретін колледждер еңбек жағдайының жедел өзгеруіне бейімделуге қабілетті, оқыту үрдісіндегі жаңа техниканы меңгеруг...
Школа молодого специалиста
Школьная пора

Школа молодого специалиста

Особую роль в организации методической работы в школе играет целенаправленная деятельность по поддержке молодых учителей. Работа с ними в значительной степени отличается от организации работы с педагогами, долгое время успешно работающими в школе. С 1 сентября 2015 года в школе начала работу «Школа молодого специалиста» (далее ШМС). Основная цель - помочь молодому учителю адаптироваться в школьной среде. Целью определялись задачи:формировать и воспитывать у молодых учителей комплексный подход к профессии: все имеет значение, все нужно: и эрудиция, и методика, и внеклассная работа, и психология общения, и любовь к детям, и дисциплина. Главная польза от занятий в ШМС состоит в том, чтознания и умения, которые получили молодые учителя, – это залог творчества и успехов их учеников. Недавно в школе прошел, ставший уже традиционным, конкурс молодых специалистов «Дебют». В нем приняли участие 5 учителей. Победу одержала Пеллер О.С., учитель начальных кла...
Мамандығым-мақтанышым
Школьная пора

Мамандығым-мақтанышым

Адамзаттың гүлзар бағынан Адам Ата мен Хауа Ана жер бетіне ұрпақ жаю үшін жіберілсе керек. Сол заманда бір мамандық болды ма, әлде көп пе, ол жағы белгісіз. Менің білетінім, өзім ес білгелі «Мен өскенде ұстаз боламын!» деп өстім, осы мақсатыма жеттім «Мамандығым - мақтанышым» дегенде, менің ойыма ең алдымен осы мамандықты неге, қалай таңдадым? - деген сұрақ келеді. «Арман деген көп белес. Біріне шықсаң, бірі бар»,- деп Ғабиден Мұстафин айтпақшы, бала күнімнен ұстаз болуды армандадым. Осы арман жетегімен педагогикалық оқу орнын тәмамдадым. Бәлкім, бүгінгі келешегі кемел жастар сияқты сол кезде түрлі мамандық болмады ма, әлде біз ұстаздықтан өзге мамандықты «кәсіп емес» деп санадық па, кім білсін? Бұл менің мамандық таңдаудан қателестім-ау деген өкінішім емес, жасампаз да жайраң өмірдің яғни ХХІ ғасыр ұрпағының бүгінгі мүмкіншілігі зор деген сенім мен сүйінішім. Менің пікірімше, жақсы маман болу үшін: Өмір – теңіз, Онда жүз...
Ұстаз мерейі
Школьная пора

Ұстаз мерейі

Қазіргі білім беру жүйесінің мақсаты — бәсекеге қабілетті маман дайындау. Мектеп – үйрететін орта, оның жүрегі — мұғалім. Ізденімпаз мұғалімнің шығармашылығындағы ерекше тұс — оның сабақты түрлендіріп, тұлғаның жүрегіне жол таба білуі. Ұстаз атана білу, оны қадір тұту, қастерлеу, арындай таза ұстау — әр мұғалімнің борышы. Ол өз кәсібін, өз пәнін , барлық шәкіртін , мектебін шексіз сүйетін адам.Өзгермелі қоғамдағы жаңа формация мұғалімі – педагогикалық құралдардың барлығын меңгерген, тұрақты өзін-өзі жетілдіруге талпынған, рухани дамыған, толысқан шығармашыл тұлға құзыреті.Жаңа формация мұғалімі табысы, біліктері арқылы қалыптасады, дамиды. Нарық жағдайындағы мұғалімге қойылатын талаптар : бәсекеге қабілеттілігі, білім беру сапасының жоғары болуы, кәсіби шеберлігі, әдістемелік жұмыстағы шеберлігі. Осыған орай мұғалімдердің кәсіби шеберлігін байқау мақсатында аудан және облыс көлемінде әр түрлі байқаулар өткізілуде.Сондай байқаулардың бірі қазан ...
Оқу үрдісінде электронды оқыту жүйесінің тиімділігі
Школьная пора

Оқу үрдісінде электронды оқыту жүйесінің тиімділігі

Ақпараттық қоғамның негізгі талабы – оқушыларға ақпараттық білім негіздерін беру, логикалық – құрылымдық ойлау қабілеттерін дамыту, ақпараттық технологияны өзіндік даму мен оны іске асыру құралы ретінде пайдалану дағдыларын қалыптастырып, ақпараттық қоғамға бейімдеу. Бүгінгі күні білім кеңістігінің жоғары қызығушылықпен дамып келе жатқан саласы – электрондық оқыту жүйесі E-learning. Білім жүйесінің ерекшелігі – тек біліммен қаруландырып қоймай, өздігінен білім алуды дамыта отырып, үздіксіз өз бетінше өрлеуіне қажеттілік тудыру. Алматы облысында 2012 жылдан бастап электрондық оқыту жүйесі енгізілген, бүгінгі күні134жалпы білім беретін мектептер,6кәсіптік-техникалық білім беру ұйымдары аталған жүйеде жұмыс жасайды. E-learning бағдарламасының басты мақсаты білім беру процесінің барлық қатысушыларының үздік білім беру ресурстары мен технологияларына тең қол жеткізуін қамтамасыз ету және басты міндеті - оқу процесін автоматтандыруды енгізу үшін жағдай жаса...
Онлайн сабақ жүргізуге арналған Blackbard Collaborate бағдарламасымен жұмыс істеу
Школьная пора

Онлайн сабақ жүргізуге арналған Blackbard Collaborate бағдарламасымен жұмыс істеу

Білім беруді ақпараттандырудың жаңа бағыты – сабақтарды онлайн режимінде өткізу болып табылады. Бүгінгі күні республикамыздың, оның ішінде Алматы облысының жалпы орта білім беру ұйымдарындаBlackbard Collaborateвиртуалды сынып бөлмесі арқылы интерактивті онлайн сабақтар, семинар-кеңестер, семинар-тренингтер, оқыту семинарлары, жиналыстар, дәрістер өткізіледі. Онлайн режиміндегі сабақтар өзіне тән әмбебаптығы, интерактивтілігі, қызметінің көп жақтылығымен ерекшеленеді. Интерактивті онлайн сабақтарды өткізуwww.elp.kz порталы арқылы жүзеге асады.www.elp.kz порталындағы өз облысыңыздың виртуалды бөлмесіне кіру үшін міндетті түрдеBlackbard Collaborateбағдарламасының лицензиясын алуыңыз қажет. Лицензия сатып алған мектепке интерактивті сабаққа қатысуға мүмкіндік беретін жеке логин және құпия сөз (пароль) беріледі. Blackbard Collaborateвиртуалды сынып бөлмесі арқылы интерактивті сабақтар өткізудің мақсаты - оқытуда ақпараттық-коммуникативтік технологияларды пайдаланудың белсенділ...